Làm thầy thuốc phải thực hiện 5 cấm và 10 nên

761 20/12/2018
Skhoe24h.com - Trần Thực Công thường nói: làm thầy thuốc phải thực hiện năm cấm và mười nên. Trần Thực Công đã nói như vậy và cũng đã làm như vậy. Đối với bệnh nhân giàu nghèo sang hèn đều xem như nhau. ...

Trần Thực Công thường nói: làm thầy thuốc phải thực hiện “năm cấm” và “mười nên”.

năm cấm mười nên

“Năm cấm” là thầy thuốc không được tính toán so đo tiền công nhiều ít, không được bỏ vị trí công việc, lúc nào cũng sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân, đối với người giàu nghèo có thái độ đối xử vô tư công bằng.

“Mười nên" là chịu khó đọc các sách danh y cổ đại và lĩnh hội đầy đủ để khi khám chữa bệnh không có sai sót, đối với thuốc phải có sự lựa chọn cẩn thận không được qua loa đại khái...

Trần Thực Công đã nói như vậy và cũng đã làm như vậy. Đối với bệnh nhân giàu nghèo sang hèn đều xem như nhau. Gặp những bệnh nhân nghèo hoặc tăng đạo du thực đến khám bệnh, ông không lấy tiền, có lúc còn phát thuốc miễn phí thậm chí còn tặng quà. Ông thường ủng hộ tiền để làm đường sửa cầu, thậm chí còn xây dựng các viện dưỡng tế cho những người nghèo.

Câu chuyện cứu mẹ của Phủ Quân Tô Châu

Một lần, mẹ của Phủ Quân Tô Châu bị bệnh ngoại khoa có một cái u mưng mủ ở sau lưng, hầu như đã mời khắp các danh y ở vùng Giang Nam đến chữa nhưng đều không có hiệu quả. Phủ Quân rất có hiếu với mẹ thấy bệnh mẹ ngày một nặng hơn lo quýnh lên, cả ngày ngồi bên giường mẹ khóc lóc.

Sau đó có người mách với ông: “Trần Thực Công ở Thông Châu là thầy thuốc ngoại khoa nổi tiếng y thuật cao siêu, mời ông ấy đến xem sao?"

Phủ Quân nghe nói liền cử người đi mời.

Lúc này bệnh nhân đã hấp hối, Trần Thực Công nghĩ hết cách, cuối cùng chuyển nguy thành thắng, cứu chữa được bệnh hoàn toàn.

Phủ Quân vô cùng cảm kích Trần Thực Công, đã biếu rất nhiều vàng bạc, gấm vóc để tạ ơn, nhưng ông đều từ chối. Phủ Quân van nài dù thế nào cũng nhận chút lễ vật nhưng Trần Thực Công nói: “Đại nhân đã cảm ơn ta rất nhiều, thế thì cũng xin đại nhân tiếp nhận thỉnh cầu của ta, xin đại nhân sửa cầu đi qua Nam Môn - Thông Châu thành cầu bằng đá để bà con đi lại thuận lợi, đó chính là đền đáp tốt nhất đối với ta".

Phủ Quân nghe xong rất cảm kích, nói: “Ta nhất định làm theo yêu cầu của Trần đại phu".

Chẳng bao lâu, Phủ Quân cử người sửa cầu gỗ thành cầu bằng đá, bà con đi lại thuận lợi rất phấn khởi. Trần Thực Công chữa bệnh không vì tiền, y đức cao cả đó đã truyền khắp Giang Nam.

Những câu chuyện Trung Hoa xưa: Danh y

Tags: Trần Thực Công,Bài liên quan